Wat is Osteopathie?

Osteopathie in het kort uitgelegd

Is osteopathie iets voor mij?

De betekenis van osteopathie

Osteopathie is een veilige behandelmethode gebaseerd op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie.

De osteopaat behandelt niet alleen volwassenen (ook tijdens zwangerschap), maar ook baby’s en kinderen.

Meer informatie over osteopathie kunt u vinden op de website van de NVO.

Hoe werkt osteopathie?

Osteopathie bekijkt het menselijk lichaam als een eenheid, bestaande uit verschillende systemen die een bepaalde bewegelijkheid hebben. Deze bewegelijkheid is essentieel om goed en zonder klachten te kunnen functioneren.

Het gaat hier om de volgende systemen:

  • het pariëtale systeem: gewrichten, spieren, botten enz.
  • het craniosacrale systeem: zenuwen, schedel, hersen- en ruggenmergvliezen enz.
  • het viscerale systeem: het bindweefsel rond organen en diens bloedvaten en zenuwen, het lymfesysteem enz.

Brengt lichamelijke systemen in balans

De verschillende systemen houden elkaar in evenwicht en hebben een natuurlijk vermogen om, indien nodig, dit evenwicht te herstellen. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest.

Welke klachten behandelen wij?

Lichamelijke of mentale klachten door verstoring van balans

Bij een ernstige verstoring (ongeluk, ziekte of operatie, stress enz.) heeft het lichaam hulp nodig om het evenwicht te herstellen. De osteopaat kan dan helpen en zal met een volledige kijk het lichaam gaan onderzoeken. Dit betekent dat de osteopaat de beweeglijkheid van alle structuren en systemen in het lichaam na zal gaan in het onderzoek. Hij zal op zoek gaan naar de plek waar zich een storing in de beweging bevindt, deze herstellen met diverse (overwegend) zachte handgrepen en daarmee ook de samenwerking tussen de verschillende weefsels stimuleren waardoor het zelfregulerende vermogen van het lichaam verbeterd.

Een osteopaat ziet het lichaam als één geheel. We weten welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier ze elkaar kunnen beïnvloeden. Daardoor kan een osteopaat de mogelijke oorzaak van een klacht vinden, waar andere behandelaars die niet vonden: soms in een ander deel van het lichaam dan waar de klacht optreedt.
Vaak komt een osteopaat in beeld als een klacht hardnekkig blijkt. Als er bijvoorbeeld gezegd is: ‘met deze pijn moet u maar leren leven’. Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, whiplash, RSI, migraine, incontinentie, maag- en darmklachten.

Een osteopaat werkt samen met andere specialisten

Een osteopaat is opgeleid om gewrichten en glijvlakken van organen weer bewegelijk te maken zodat het lichaam als geheel weer ongehinderd en pijnvrij kan functioneren. De osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen er is geen sprake van medicijnen of apparaten.

Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact