Privacybeleid

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;
Van der Vliet Osteopathie garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Dit zijn onder andere huisartsen, medisch specialisten, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt Van der Vliet Osteopathie gegevens vast. Deze gegevens zijn: uw naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer en e-mailadres, uw BSN nummer en uw verzekeringsnummer en naam van de verzekeringsmaatschappij. 
De NRO-geregistreerde osteopaten van Van der Vliet Osteopathie gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, osteopathie gerelateerde handelingen. 
Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeit.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens worden in principe 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk bepaalde bewaartermijn van patiëntgegevens door zorgverleners

Wie heeft toegang tot welke gegevens?
Alle medewerkers van Van der Vliet Osteopathie hebben toegang tot de naam en adres gegevens. De toegang tot het behandeldossier is enkel voor de behandelend therapeut. In geval dat de behandeling door een vervanger wordt overgenomen dan zal deze toegang verkrijgen tot het behandeldossier.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daar toestemming voor hebt verleend.

Welke rechten heeft u?
U kunt ten alle tijden uw geregistreerde gegevens inzien. U kunt verzoeken om deze te wijzigen en om gegevens te verwijderen.
Ook kunt u vragen het behandeldossier over te dragen aan een andere zorgverlener.

Privacybeleid andere websites
Op www.vandervlietosteopathie.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een mail naar ons email adres (contact@vandervlietosteopathie.nl). Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Wij zijn u graag van dienst.